Agencja rozwoju przemyslu dyrektor

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na optymalny wynik produkcyjny, szybkość i wielkość procesów w częściach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im dużo nasilony jest proces produkcyjny, tym sporo powstaje ładunków, jakie pragną stać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry natomiast tymże tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów zabierają się firmy, które zaczynają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który użytkowany jest na dowód w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni składają się znaczne liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed podjęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy mają miejsce w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w toku produkcyjnym materiałów sypkich na koniec wibracji lub zużycia mogą zostać odłączone z siebie i stwarzać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy jeszcze duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki grane w procesach mieszania i miksowania. Właściwie każdy krok w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, albo więcej o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, gdyż może doprowadzać do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, zaś w okolicy zagrożonej początkiem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.