As 400 erp system

Systemy ERP, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa z angielskiego enterprise resource planning, tłumaczone przez producentów i jako zaawansowane planowanie zasobów – to stwierdzenie klasy systemów informatycznych, które wykonują wspomaganiu prowadzenia firmą z dalekich obszarów biznesu. Systemy ERP są złożone przeważnie z wielu modułów. Integracja modułów robiona jest wolny duplikacji informacji. Moduły ERP są następcą modułów MRP II.
Wspomaganie zarządzaniem firmy może tworzyć wszystkie lub część szczebli zarządzania oraz pomaga w optymalizacji wykorzystania zasobów firmy a występujących w nim procesów.

Comarch erp xl

Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Podstawowym ich odcinkiem jest podstawa danych, która stanowi stale wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Moduły te zwykle obejmują następujące obszary:

magazynowanie towarów;
rozporządzanie zapasów;
obserwowanie realizowanych dostaw;
bycie i wzrost produktów;
zarządzanie organizacjami i celami przemysłowymi;
myślenie i kierowanie produkcją;
zaopatrzenie;
promocja i sprzedaż;
zarządzanie informacjami z konsumentami;
pracowanie i rozwój procesów
finanse i księgowość.

W zestaw modułów ERP mogą tworzyć jeszcze inne moduły, jak np. moduł do zarządzania transportem, controlling, czy moduł do zarządzania projektami. Systemy ERP zezwalają na dopasowanie ich do specyfiki danych firm, m.in. dlatego, że dane moduły mogą być wzajemnie niezależne z siebie.

Rozbudowane możliwości
Systemy ERP są na tyle elastyczne, że wydają nam możliwość dokładnego dopasowania go do spraw firmy. Wykwalifikowany robotnik lub jednostka informatyczna potrafi stworzyć pomosty, które łączą system ERP z drugimi pomysłami i aplikacjami wymaganymi w utrzymaniu przedsiębiorstwa. Plusy z obecnego podejścia są oczywiste. Pełna integracja narzędzi informatycznych:
ułatwia procedury obecnych w sztuce,
automatyzuje powtarzalne procesy minimalizuje czas niezbędny na pracę.