Certyfikowane szkolenie acl

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, niezbędne jest traktowani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach funkcjonujących na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w rozmiarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego i wszelkich systemów ochrony przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w stosunku z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak również elementy kontrolne, które funkcjonują w strefach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia uważające się w takich strefach powinny stanowić stosowne certyfikaty, także jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy narzędzia oraz sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt stosowany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do unie drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Istnieją więc w szczególności odpylające instalacje ATEX idące na dowód w sektorze drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca postępująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami zawartymi w dyrektywie, powinien być wykonany razem z ustalonymi w niej wytycznymi, co w praktyce ma doprowadzać do obniżenia ryzyka wybuchu i podniesienia poziomu bezpieczeństwa ludzi a akcesoriów (i środowiska) grających w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.