Czujniki i wskaznikow oparow trujacych

odkurzanie atexOdkurzanie Atex | GRUPA WOLFF

Codziennie, zarówno w mieszkaniu jak też w biurze otoczeni jesteśmy przeróżnymi pierwiastkami zewnętrznymi, które oddziałują na nasze życie i kondycję. Obok podstawowych uwarnkowań, takich jak: lokalizacja, temperatura, zawilgocenie okolicy i tym podobne, mamy do czynienia dodatkowo z różnymi wyziewami. Powietrze, którym oddychamy nie jest w niezaprzeczalnie czyste lecz zanieczyszczone, w nijednolitymi stopniu oczywiście. Przed skażeniem w postaci pyłów możemy chronić się stosując maski z filtrami, niemniej jednak istnieją w atmosferze inne niebezpieczeńśtwa, które nierzadko ciężko zdemaskować. Należą do nich szczególnie gazy toksyczne. Odkryć je można przeważnie tylko dzięki narzędziom takiego typu jak czujnik gazów toksycznych, który wyłapuje z powietrza elementy szkodliwe i raportuje o ich obecności, dzięki czemu ostrzega nas o niebezpieczeństwie. Niestety zagrożenie to jest bardzo groźne, ponieważ pewne substancje jak na przykład czad są niepachnące i niejednokrotnie ich występowanie w atmosferze skutkuje poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Obok CO stwarzają niebezpieczeństwo nam ponadto inne pierwastki odnajdywalne przez sensor, na przykład sulfan, który w dużym stężeniu jest niezauważalny i doprowadza do natychmiastowego porażenia. Następnym gazem toksycznym jest dwutlenek węgla, identycznie niebezpieczny jak wcześniej wspominany oraz amoniak – gaz znajdujący się naturalnie w atmosferze aczkolwiek w większym stężeniu niebezpieczny dla ludzi. Sensory gazów toksycznych potrafią wykryć także ozon oraz dwutlenek siarki, który to gaz jest cięższy od atmosfery i ma skłonność do szybkiego wypełniania obszaru w pobliżu ziemi – z tego powodu właśnie w sytuacji gdy jesteśmy narażeni na działanie tych pierwiastków, czujniki powinniśmy usytuować w odpowiednim miejscu by mógł wyczuć zagrożenie oraz nas o nim poinformować. Innymi toksycznymi gazami, przed którymi może przestrzegać nas detektor jest żrąco działający chlor oraz silnie toksyczny cyjanowodór oraz bezproblemowo rozpuszczalny w wodzie, groźny chlorowodór. Jak widać, należy zamontować czujnik gazów toksycznych.