Drzwi antywybuchowe

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane jest dla urządzeń i sposobów ochronnych czy ich podzespołów i części.

W kontrakcie ze szerokimi różnicami w obrębie bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na dużo lepszy i szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są dane do lekturze w ostatnich dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które określone są do rzeczy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w zasięgu ochrony oraz bezpieczeństwa gości na miejscach, na których może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny być właśnie oznakowane oraz przejść szereg testów, jakie są na punkcie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy oraz znaczenia tego typu urządzeń. Więcej na problem Atex znajdziesz tu.