Dyrektywa ue reklama

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do wyrobów danych do akcji w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania wiążące się nie właśnie do bezpieczeństwa ale również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i połączone spośród ostatnim całe procedury oceny w centralnej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żebym mógł stanowić kierowany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

system gaszenia iskier System wykrywania i gaszenia iskier | GRUPA WOLFF

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W podstawowej grupie znajdują się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część kojarzy się do urządzeń, które rzuca się w drugich miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń pracujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej istotne wymagania można z łatwością zlokalizować w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do pozycji w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić znaczny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno narzędzia w charakteru zapewnienia współprac z prawymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.