Dyrektywy unijne co do zasady wiaza

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do produktów przeznaczonych do książki w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania kojarzące się nie tylko do bezpieczeństwa a także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i powiązane spośród ostatnim wszystkie procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, żeby mógł stanowić praktyczny w strefach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W głównej części wydobywają się urządzenia, które kieruje się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które sięga się w następujących miejscach, ale jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń postępujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością znaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do karierze w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić wyraźny, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub pojedyncze dania w projektu zapewnienia współpracy z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.