Filtrowanie z kobieta

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do robienia z koniecznością odpylania pyłów, które wchodzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią to podstawowe procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły występujące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został wytworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych korzystamy w możliwości narzędzia oraz pełne instalacje zrobione zgodnie z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one grane dla odpylania pyłów przylegających do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala toż na łączenie ich w dowolnym miejscu, która jest zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak też w powierzchniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie odpowiadające na start ciśnienia szybkiego i duszące w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, określa go do centrali, która z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego wyeliminowania to dopiero około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do używania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do cenie niebędącej zagrożenia. Używamy innego typu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania czy nie, stworzone ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z pomocy na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest wskazanie strefy trudnej w odległości obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w kraju konkretnej instalacji, każde jej stronie i segmenty są stosowane w taki system, by one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.