Gaszenie pozarow prezentacja

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi wtedy najpopularniejszy i znacznie modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią planują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co reaguje z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze są najpełniejsze użycie. W relacji z posiadanego składu mogą być używane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najczęstszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale wykonywa proste zamierzenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne pracowanie jak woda ma para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Zapewne być przydatna w sukcesach płonięcia tych jedynych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą oraz wodą liczy na tym, że wodę można korzystać w dowolnym miejscu, a parę jedynie w zamkniętych mieszkaniach o pojemności nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W ogromniejszych pomieszczeniach działanie pary okazuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów potrzebna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do nowych substancji, a i zasady ich uzyskiwania i przekazywania w teren pożaru.