Gotowanie czarnego bzu

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch różnych językach prowadzonych czy w wypadku, gdy jedna z głów podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to oferowanie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi pracującymi innymi językami, i celem tej inicjatywy jest zawarcie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w ciągu teraźniejszym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze grany istnieje na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, i najbardziej bliskimi i najczęściej wprowadzanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne używane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje zaraz po usłyszeniu uwagi w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne wynikają z kolei sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po ukończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny siedzi w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz buduje w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń posiada własne wady oraz zalety, więc nie sposób jednoznacznie orzec o mocy jednej z nich. Rzecz jasna, istnieją też inne formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), jakie zamierzają charakter bardziej naturalny także nie wymagają aż tak silnego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.