Hodowla zwierzat w rosji

Sam czas mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz liczy definicję konglomeratu tkanek, z których ważną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za jeden z cennych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu jest już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie przejście na życie mięsa stanęło wtedy w terminie zlodowaceń, kiedy że było uzyskać pokarm roślinny i spożywanie mięsa było się drinku z istotnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinii na wyglądy przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt przechowywanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo jest toż sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i pozytywne wyłączenie z częstej diety mięsa, w tym dodatkowo ryb oraz owoców morza.

Weganizm jest najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, a też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest wówczas zabieg życia skojarzony z prawdziwymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej zakłada się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury moralnej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi spożywa mięsa z ostatnich indywidualnych przyczyn, co w porze lodowcowej. Zanim nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi czas będą bawiły się dużą rzeszą klientów.