Kasa fiskalna ipad

Przedsiębiorcy prowadzący kampanię gospodarczą, w jakiej korzystają kasy rejestrujące muszą dbać bardzo dużo wymogów. Drinku z nich stanowi cel posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez znany w odpowiednim rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na bazie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z którym kopie paragonów fiskalny potrzeba było doświadczać przez okres dwóch lat. Począwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na etap lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach finansowych w roku 2013 powinni zachować kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. I muszą dbać jednocześnie o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na to, że czas pięcioletni tworzony jest od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma okres pięciu lat? Przede każdym ze powodu na ostatnie, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Stoi wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak długi stan jest obowiązkowe. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni czas ma oznaczanie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej zawartość cena oraz stawki podatkowe. Na pomoc jednak zasługuje fakt, że pomimo iż ustawodawca wskazał określony okres do archiwizowania kopii rolek z paragonami fiskalnymi to nie wskazał sytuacje w jakiej powinny być one noszone. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w organizacji papierowej.  Kasy droższe z rozbudowanym modułem mają okazję archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy jeszcze mieć, że nawet fakt likwidacji działalności finansowej w żaden system nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.