Kasa fiskalna jaka kupic

Niedługo może wykazać się, że człowiek otrzyma wysoką karę finansową, bowiem nie wiedział, że musiał prowadzić ewidencję na kasie fiskalnej. Teraz konieczność instalacji urządzenia fiskalnego novitus deon e , dotyka tych podatników, których obrót przekroczy 20,000 zł. To bardzo niższy obrót niż w minionych latach. Ministerstwo Finansów, będzie doprowadzać do tego, by tę regułę ograniczyć, będąc kolejną listę zawodów, w jakich handlowcy powinni zainstalować kasę, przed pierwszą sprzedażą. Obecnie każda kancelaria i sposób muszą posiadać obowiązkowo kasę. W przypadku awarii kasy fiskalnej, jeśli nie dysponujemy rezerwową kasą fiskalną - należy całkowicie zrezygnować ze sprzedaży.

Jeżeli podatnik nie posiada kasy fiskalnej, a odpowiedzialny stanowił ją umieć, będzie skazany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie "księgi". Co gorsza może stać pozbawionym uprawnienia do odliczenia lub zwrotu z podatku VAT 90% ceny zakupu netto, oraz pozbawionym dobra do odliczenia 30% podatku naliczonego w terminie nieposiadania kasy. Karę 240 stawek dziennych podatnik otrzyma i za nierzetelne prowadzenie księgi. Mało tego, jeżeli oprócz tego podatnik nie wykaże tej transakcji w komplecie w umowie VAT zostanie także ukarany karą grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli działalność podatnika dotyczy większości usług transportowych, dystrybucją gazu płynnego, sprzedaży stron do samochodów, jest połączona z dostawą sprzętu telewizyjnego czy radiowego także tymże podobnych, części sprzętu fotograficznego - podatnik musi liczyć kasę fiskalną. Tak jedno jest kiedy przejmuje się dostawą wyrobów z metali szlachetnych, przy dostawie danych komputerowych, bądź materiałów oddanych do użycia, istniej na sprzedaż. Obowiązek bez względu na roczny dochód dotyczy także sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, bez powodu na symbol PKWIU z dobrymi wyjątkami. W tymże roku zostanie odebrane zdjęcie z posiadania kasy fiskalnej przedsiębiorcom, którzy oferują usługi na myśl osób nieprowadzących działalności ekonomicznej i rolników ryczałtowych. Pod warunkiem, że każde świadczenie podatnika jest dokumentowane fakturą identyfikujące odbiorcę. Również sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach pasażerskich w przypadku gdy podobna czynność została wykonana za pośrednictwem poczty, banku lub całej instytucji. Tylko ci podatnicy działający tych akcji w 2015 roku muszą korzystać kas fiskalnych po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.