Kasa fiskalna novitus frigo ii plus

Pomimo, iż potrzeba posiadania kasy fiskalnej novitus deon w pracy gospodarczej obejmuje jeszcze wyższą rzeszę przedsiębiorców, nadal są możliwe wedle obowiązujących przepisów zrezygnowania z tego celu.

Utrata prosta do takiego rozwiązania, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z działu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. Więc kto tak tak nie pragnie liczyć kasy fiskalnej? Między innymi interesują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do dużych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich widzieć na kwocie fiskalnej. Kto nie pragnie posiadać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z poziomu usług nadawczych, usług internetowych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w role naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w kierunku noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi gospodarcze i ubezpieczeniowe, wynajem oraz usługi zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez agencje oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą też korzystać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Podstawa do tego zdjęcia przysługuje ze względu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z funkcji wymienionych posiadał w starym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może kosztować ze zdjęcia z kas dla całości sprzedaży.