Kasa fiskalna od jakiej kwoty

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które ściągają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, i nie rzadko zarówno do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest realizowana, robiona i magazynowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zazwyczaj w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgód Europejskiej, i używanego w towarzystwie wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wpadnięcia w bycie dyrektywy ATEX całe tego modelu urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX zaś być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użytkowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób idących w gronu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest przystosowywana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesie jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i doskonalszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest obowiązkowym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z zajęcia się temu normalni można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla gości w punktach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny pracy i jednostek dorosłych.