Kolposkopia a cytologia

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które polega na analiz powierzchni szyjki macicy, dolnej strony jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, jeszcze w ubiegłym wieku kolposkopia była ogólnie niedoceniania i miana jak badanie delikatne i trudne, a jeszcze nieobiektywne. Współcześnie ale można dostrzec diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których mówienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego postępu w diagnostyce patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie stosownych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w niniejszym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Jak szybko zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop ułatwia nie tylko bierną obserwację, ale jednocześnie diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, lub przechodzimy do pracowania ze koleją faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można wziąć również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Innowacyjna technologia przetwarzana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Zastosowana w obecnych urządzeniach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy zezwalające na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu prawymi oraz dużymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów może stać także zaopatrzona w cele cyfrowe idące na udokumentowanie przebiegu pytania bądź przeprowadzenia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.