Kontrola bhp jak czesto

Część osób decydująca założyć swoją działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Prowadząc własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, powinien jednak zadbać o to, aby nasz lokal pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W różnym razie nie dostaniemy umowy na prowadzenie działalności.

 

Wymogi techniczne
To, jakie warunki musi spełniać lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Ona oraz oznacza to, na czym polega działalność gastronomiczna. W świadomość przepisów polega ona na sztuce oraz obrocie środkami spożywczymi. Wszędzie więc tam, gdzie dostarczana jest żywność, trzeba zaczynać się do przepisów wyżej wymienionej ustawy. Dotyczą one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w których wykonywa się praca i obróbka żywności i sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej stan technologiczny i higieniczny. Przepisy regulują i jakość wody, która przeznaczona jest do celów spożywczych i gospodarczych. Wszystkie sprzęty używane w akcji gastronomicznej wymagają stanowić w nienagannym stanie technicznym oraz muszą być idealne.

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych muszą być wykonane aktualne badania sanepidowskie i muszą umieć wszystkie stosowne uprawnienia idące na tworzenie zawodu. W gastronomii mogą zatem pracować osoby, które ukończyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do produkcji kucharza. Taki człowiek musi też przejść odpowiednie szkolenie BHP i ćwiczenie z posiadania ze mebli kuchennych, na jakich odbywa.

Dowody
Na wszelką kontrolę sanepidu trzeba być zrobiony komplet odpowiednich dokumentów. Należą do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny domu i certyfikat potwierdzający przeszkolenia zatrudnionych w rozmiarze przepisów BHP.