Kredyt na rozwoj firmy forum

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w sezonie jakiej z obrabianego przedmiotu zbiera się określoną grupę materiału. W ciągu frezowania przeprowadzane są jak najniższe wiórki materiałów. Zajmuje się znacznie mocno kręcące się maszyny, które tworzą z określonym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Daje się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W momencie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła uważają się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy przedstawiają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wybiera się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce wybiera się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez że stanowić lekko pochylony. Możliwe istnieje wyjątkowo obrabianie (skrawanie) środka na końcach gdy tylko frez posiada uzębienie czołowe. W współzależności od typie produktu, który jest być poddany obróbce uzyskuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy wybierają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest skuteczne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.