Maszynka do mielenia miesa mpm mmm03

W wybranych zakładach gastronomicznych zachodzi potrzeba rozdrabniania mięsa mrożonego. To należy wyposażyć się w potrzebne do ostatniego obowiązku urządzenie, zwane wilkami. Takie wilki to właściwie sporych rozmiarów maszyna elektryczna, jaka korzysta wielki wlot do wrzucania ciała w części zamrożonej, a za jest narzędzie ludzie do jego szatkowania na krótsze części.

Czynność tę wykonuje się dzięki wielkiemu wpływowi na zamrożone mięso. Jak wiemy, mrożone artykuły są co prawda twarde, lecz nie wymagają jako takiego krojenia ostrym nożem - rozpadają się na niskie części pod wpływem silnego uderzenia lub nacisku. Dokładnie tak dzieje się z mięsem w wilkach, jakiego pomaganie oparte istnieje na identycznej zasadzie co działanie maszynki do mielenia mięsa.

Wilki do ciała mrożonego wykonane stały z punktów bardzo szerokiej jakości, jasnych i trwałych, mało podatnych na uszkodzenie mechaniczne. Przynoszą one do cięcia twardej materii, a zatem ich budowa musi być zdrowsza, niż to, co chowają one rozdrabniać. Wilki do gastronomii przeważnie wykonane są z żeliwa, jakie to tworzywo gwarantuje wytrzymałość urządzenia. Są one zasilane elektrycznie, i koszt takiego urządzenia to około półtora tysiąca dobrych w specjalistycznych sklepach z wyposażeniem gastronomicznym. W sukcesie przedsiębiorstw garmażeryjnych istnieje zatem jednak wydatek konieczny, gdyż w takich warunkach nader często zachodzi potrzeba rozdrobnienia mięsa uprzednio zamrożonego, a wtedy właśnie tak zmielonego poddawania obróbce termicznej. Dodatkowo, w niektórych przedsiębiorstwach, na przykład przetwarzających mięso, dzieli się je w roli zamrożonej, a potem pakuje do specjalnych folii, ponieważ rozmrażanie mięsa, aby je zmielić, a wtedy znów zamrozić jest zakazane ze standardami sanitarno-epidemiologicznymi. Do cięcia świeżego lub rozmrożonego mięsa poleca się kilka inne maszynki, przeznaczone właśnie do prowadzenia mięs miękkich, ich struktura i pracowanie w kontrakcie z obecnym również są inne. Wilki do ciała mrożonego to zawsze maszyny o względnie wysokich gabarytach, stąd więcej nie znajdują zastosowania w swoich warunkach.