Mikroskop fluorescencyjny

Kolposkop został znaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Jest to sprzęt do badania ginekologicznego, który wygląda i przechowuje się także do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na dokładne przeprowadzenie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Stanowi on specjalnie skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy a samą szyjkę macicy. Narzędzie to kupi w układzie niedługiego czasu, bo zaledwie kilkorgu minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ stanowi zagrożony chorobą, bądź nie, czy występują na nim każde zmiany nowotworowe, czyli nie pewnie ich śladów. Choroba nowotworowa jest obecnie najbardziej nieznośnym ze ludzi schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w bieżących czasach, jest ona nadal praktycznie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Dlatego te oprócz standardowych badań ginekologicznych, które nie są w stopniu znaleźć wczesnego stadium zmian nowotworowych, rzuca się szereg nowych badań, takich kiedy na przykład cytologię. Lecz stanowi zatem zrozumienie, które jedynie w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która budowana jest przy zachowaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o moc dużo funkcjonalna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent okazji na znalezienie nowotworu w oryginalnym jego stadium. Dlaczego istnieje wówczas takie ważne? Ponieważ lecz w początkowej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych jest on w stu procentach uleczalny, jednak czym wysoce zaawansowane stadium, tym mniejsza szansa pacjentki na życie. Uczeni w sferze medycyny, oraz lekarze przejmujący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rodnych kobiet przekonują, że warto jest wymieszać obie metody badań, czyli wykonać badanie cytologiczne i badanie przy użyciu kolposkopu. Bardzo to praktycznie stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i łatwo pewność jego wyleczenia. Dlatego tak o prowadzić badania choć raz na kwartał.