Modul program blender

Program Enova ma dużo modułów, które mogą stanowić proste w marce czyli w biurze w moc elementach jego grania. Moduł Kadry oraz Płace leczy w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Stanowi on systematycznie aktualizowany do dzisiaj obowiązujących w Polsce przepisów. Charakteryzuje go jasny i ciężki w obsłudze interfejs graficzny, istnieje oraz w cali kompatybilny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest przecież odpowiedzialny za obsługę firmy w istot ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań tych i starych. To przy jego pociechy robione są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Daje on jeszcze ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala klientom na rejestrację zdarzeń związanych ze materiałami trwałymi. Moduł odpowiedzialny istnieje również za ewidencję wartości niematerialnych i wyposażenia. Możliwe jest przeprowadzanie swoistego terminarza zdarzeń, które są skojarzone z ostatnimi materiałami. Pracę z modułem można przystąpić w pewnym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury pomaga w ciągu wystawiania dokumentów sprzedaży i decydowania cenników i robienia informacji o klientach firmy. Aplikacja Handel pomaga jej użytkownikom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Bardzo ważnym modułem jest wyjątkowo CRM (Customer Relations Management). Widzi on oddane o klientach, ale daje i obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa dostarcza do księgowania, dokumentowania i budowania różnego typu sprawozdań. Urządzenie to w zasadniczym stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe jest za zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji domowych i zewnętrznych. W poważnym stopniu usprawnia on istnienie przedsiębiorstwa na ostatnim tle. Enova cennik jest dostosowywany sam do każdej firmy. Czynniki brane pod wycieczkę do wielkość przedsiębiorstwa oraz wybór modułów. Istnieje ponad możliwy dostań w 3 wersjach: srebrna, przyjemna i platynowa.