Modul program maju diri sekolah menengah

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów grających w oparciu o tą samą podstawę danych. W zależności od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program funkcjonuje w tle sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) natomiast w grup on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z drugimi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z drugimi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Zezwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z tytułu urodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów niesionych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry zaś płace jest następującą funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go zintegrować z sposobem Comarch ERP XL, z planem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do organizmu Optima pozwoli na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z sposobem Płatnik, co zezwala na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.