Nowoczesne srodki gasnicze

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy ale od pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczba i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma także czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w dziedzinie spalania również na obniżeniu stężenia tlenu do cen, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, wykonywa się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w powierzchni spalania. Warto również dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w mieszkaniach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej łudzi się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest bezkonkurencyjna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana istnieje dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy same zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie obecnym niezwykle korzystne, im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również prezentuje się pomocna, jednak wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie może istnieć używana na swobodnych przestrzeniach. Przecież nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie stawia się same w pomieszczeniach, w których pewnie ona zrobić poparzenia znajdujących się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną składa się i z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.