Oczyszczenie cytrynowe

Filtry magnetyczne stanowią stosunkowo nową koncepcję w obszarze oczyszczania cieczy z drobin. Natomiast są standardowym rozwiązaniem w przypadku olejów, a i płynów chłodzących. Filtracja magnetyczna jest niezwykle ekonomiczna, skuteczna oraz ekologiczna.

Filtry magnetyczne w centralnej mierze poświęcone są do zabezpieczenia przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, a i gorącej wody. Dane są również do ochrony instalacji chłodzących oraz grzewczych, a także wszelkiego rodzaju urządzeń, jakie są umieszczone w omawianych instalacjach. Filtry magnetyczne chronią przede wszystkim przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Filtry magnetyczne zależą w decydującej wadze do zapobiegania wszelakim uszkodzeniom instalacji oraz położonych w niej urządzeń. Też posiadają na celu podniesienie efektywności zainstalowanych magnetyzerów. Dodatkowo dają szansę zmniejszenia kosztów eksploatacji czy konserwacji urządzeń oraz zmniejszają opory przepływu wody czy cieczy w budowy. Filtr magnetyczny jest wiele zalet, a również znacznie mocno zastosowań. Z filtrami magnetycznymi można się spotkać przy instalacjach wodociągowych (zasilanie wodą instalacji), przy budowach zamkniętych, przy ochronie pojedynczych urządzeń zasilanych wodą użytkową (przykładowo pralka), w instalacjach z wymuszoną cyrkulacją. Wybierając odpowiedni filtr magnetyczny należy skupić się przede każdym na parametrach procesowych. Chodzi tutaj w pierwszej mierze o charakter, rodzaj cieczy procesowej, ilość i ilość zanieczyszczeń, a także wydajność, którą chcemy osiągnąć oraz oczekiwana skuteczność filtracji. W filtracji magnetycznej nie ma materiałów stosujących się. Elementy robocze filtra można wyczyścić, a same filtry magnetyczne są niski opór przepływu. Niektóre filtry magnetyczne posiadają możliwość wyłapywania cząstek o powierzchnie poniżej 1 mikrona. Zanieczyszczenia z filtra usuwane są w skóry półsuchej, dlatego ubytek cieczy jest mocno mniejszy. Jednakże filtracja magnetyczna rodzi większe koszty inwestycyjne. Przede wszystkim koszt filtra magnetycznego jest wyraźnie cenniejszy niż w sukcesie standardowych filtrów membranowych. W prawdzie jest wówczas sama wada filtrów magnetycznych, która stanowi niezwykle szybko niwelowana dzięki dużemu zminimalizowaniu kosztów eksploatacyjnych.