Odpylacze rodzaje

Odpylacze workowe, dzięki dużemu asortymentowi w sytuacji worków filtracyjnych z drugich dokumentów i o przeróżnym kształcie oraz różnym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i usuwanie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w wszelkiej gałęzi przemysłu, w którym żyje problem z złym powietrzem powstającym w procesie przemysłowym.

Niezwykle proste - filtry modułowe, które zjadane są zwłaszcza w sferze drzewnej i meblarskiej, bardzo dobro realizują swoją karierę również przy odciąganiu różnych typów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W bliskiej możliwości posiadamy także wielkie części modułowe mogące obsługiwać wielkie hale produkcyjne kiedy także małe odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla poszczególnych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów charakteryzują się wielką powierzchnią filtracyjną. Stosowane są do suchych i niskich pyłów. Odpylacze kasetonowe są używane w filtracji przemysłowej o małych stężeniach pyłów. Z rady na bliską formę posiadają wielką powierzchnię filtracyjną.

Bardzo poważna gama proponowanych odpylaczy zapewnia nam odpowiedni dobór maszyny do potrzeb konsumenta. Dużo wiadomości o naszej ofercie można dostać na krajowej stronie internetowej lub łącząc się z nami bezpośrednio.

Proponowane przez nas dania odpylające są przydatne w możliwości przeciwwybuchowej co świadczy, że to odpylacz wykonany zgodnie z przepisami wprowadzonymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry powstające z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zapraszamy do poznania się z nowoczesnym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki naszej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości stosowania różnych formie, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie ponadto w Twojej głowie wykonanie i da utrzymać w nim czystość, zaś w ciągu zimy w sposobie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.