Odpylanie hal

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, budzących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej także w ciągach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o znacznie niewielkich rozmiarach są niebezpieczeństwo dla instytucji również dla zdrowia człowieka (większość spośród nich bierze oddziaływanie toksyczne), dlatego i dobre sposoby odpylania są ważny czynnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium i rozwijanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak także chronić ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim dojeżdża do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej również w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - umieszczony w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w organizm oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, dostępne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo istotną rzeczą w organizmach odpylających stanowi ich szczelność - każda luka w końca erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności systemu i zagrożenia. Dodatkowym elementem dużym w budowy jest trwałość materiałów, z których dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wpływają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą zawierać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.