Oswietlenie led zyrandole

Oświetlenie awaryjne LED w domach użyteczności publicznej rozumiane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść objęta jest również w przepisach, jak również normach połączonych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry narzędzi i osprzętu oraz informują one myśli dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy ustalić w dobrze wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy robią w tej kwestii błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można wymienić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na odległości ewakuacyjnej, niepotrzebne przyjmowanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w akcji bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi również w przestrzeniach szczególnych, a także przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o odpowiednim natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w znaczeniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiektu, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych umów bądź nie dodają się do operowania w realnych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w klasie Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki metoda, żebym nie powodować przy tym wszelkiego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w pomieszczeniach, gdzie ewakuacja może objawić się bardziej niebezpieczna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego przedmiotu i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie całkiem wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania projektu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do działających przepisów może tworzyć fatalne produkty nie wyłącznie dla wykonawcy przedsięwzięcia, jednak przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z prawa jest ułatwieniu ewakuacji, dlatego nie wolno bagatelizować niuansów, ponieważ mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej a styl dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na możliwości ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoko wymienionym rozwiązaniom pośrednie jest dostosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do środka użytkowania konkretnego obiektu.