Pompy o duzych wydajnosciach

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima-pobierz-demo/Pobierz demo - Comarch ERP Optima | Enova365

O tym, do czego zapewnia pompa tłokowa nie trzeba że nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to narzędzia stosowane do przetłaczania produktów miękkich i półpłynnych. Wyróżniają się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najlepsze wyniki nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych umieszcza się na wykonaniu pompy tłokowej wyporowej. W wczesnym etapie pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku zaczynającego się w cylindrze a następnie jest on dozowany poprzez zawór wylotowy. Kolejnym ruchem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki postępowanie, aby pompa miała szansę zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można zastąpić różne typy napędów stosowanych w pompach tłokowych, jak na dowód napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu prawdopodobnych jest moc różnych zastosowań tych pomp, w dalekich branżach przemysłu.

Gdy szybko wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Korzystając z pomp tłokowych, można z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak i gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto nadają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, i nawet pulpy owocowej. To wpływa, iż jest wówczas typ pomp najczęściej stosowanych w technice.

Wśród wielkich zalet, jakie osiągają tego typu pompy należy z pewnością wymienić efektywniejsze zużycie energii poprzez dużą szansa zmian obciążeń. Do ostatniego atutem takiego podejścia będzie pewna wydajność i fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, która zapewne istnieć tłoczona przy użyciu tej pompy nie pozostaje bez znaczenia.

Chociaż nie stanowi obecne rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest całkiem niewielka wydajność związana z czystymi kosztami eksploatacyjnymi. Mimo to wielu biznesmenów przyjmuje się na obecny ostatnim pomp ze względu na fakt, iż ich wady panują nad wadami.