Pospiech ginekolog poznan

Ogień jest bardzo niszczycielską siłą. Jak na prostej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego artykułu do poskramiania pożarów odnosi się różne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest właśnie woda. A nie w dowolnym przypadku można się nią służyć. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród tego, że wolno ją stosować wyłącznie w wnętrzach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie definiuje to, że nie można spośród niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest funkcjonalnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na zapewnianiu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę kojarzy się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Oraz w niniejszych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.