Pozar i szpiedzy grazyna wosinska

Wiedza spośród zakresu gaszenia pożaru jest priorytetowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to sam spośród najbardziej groźnych żywiołów, trudnych do poznania, szybko rozprzestrzeniający się i zmieniający wszystko co napotka na swojej drodze. Każde miejsce, w którym towarzyszą ludzie, winno stanowić dobrze wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, jakie będą stanowiły skuteczną stój w akcji z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z odpowiednimi przyrządami, które służą do opanowywania ognia i wzmacniania przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszelki rodzaj ognia, gasi się bowiem przy usług tego jedynego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju bądź same instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i dokona, że pożar jeszcze bardziej wybierze na sił. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo skuteczne przedstawia się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to forma gaszenia parą, która wykazuje tak wysoką skuteczność, jednak jest pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej użycia na wysokiej przestrzeni, bowiem w takich warunkach, para nie spełni swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą pokaże się za toż szczególnie efektywne w pomieszczeniach zamkniętych, o niewielkich rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii liczącej na tworzeniu hamującym dopływu tlenu i dużym zaniżaniu jego stopnia stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Podstawowa zasada działania pary gaśniczej polega na zgodności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im piękniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym dużo wydajna w rozgrywce z płomieniami pokaże się para.