Praca nad tlumaczeniem prawniczym

Tłumaczenia prawnicze wymagają od tłumaczącego dokumentu nie tylko bardzo dobrej znajomości języka, ale przede wszystkim znajomości i co najważniejsze, zrozumienia terminologii prawniczej i specyfiki tej odmiany języka. Tłumacz wykonujący tego typu tłumaczenia musi pamiętać o każdym szczególe, każdym przecinku, gdyż podczas przekładu dokumentu może się on okazać szczególnie istotny dla znaczenia całości treści. Praca ta nie jest zatem łatwa.

Tłumaczenia prawnicze muszą się charakteryzować wysoką znajomością litery prawa i całej terminologii. Jest to oczywiste, gdyż tylko właściwe zrozumienie treści może dać także właściwie wykonane tłumaczenia. Nastręczać to może czasem także dodatkowych trudności. Biorąc pod uwagę, że w translacji musi zostać zachowana ścisła, wręcz perfekcyjna, dokładność przekładu, tłumacz nie raz musi sporo się nagłowić, by znaleźć odpowiednie słowo, które odda właściwie treść tekstu przekładanego. Co więcej w czasie pracy translator musi pamiętać i być szczególnie dokładnym nawet jeśli chodzi o każdy drobny przecinek – gdyż wielokrotnie zmiana jego miejsca, czy całkowitego jego pominięcie może spowodować ogromną zmianę znaczenia dokumentu.

pakowanie żywnościPakowarki i próżniowe pakowanie żywności - sprzęt, technologia, porady

Tłumaczenia prawnicze są z tego powodu dosyć czasochłonne. Zobowiązują tłumacza do poświęcenia im ogromnej ilości czasu, w szczególności nad próbą zachowania odpowiedniej treści i formy. Nie można jednak zapomnieć także o najważniejszej rzeczy, czyli warstwie językowej. Tekst przekładu musi bowiem być napisany w odpowiedniej formie, zachowując wszelkie normy językowe. To szczególnie trudne zadanie w przypadku języka prawa, który często potrafi łamać zasady nawet rodzimej gramatyki. Jak trudno jest zatem wykonywać tłumaczenia prawnicze, próbując jednocześnie oddać sens, w sensie prawnym, oryginału, przy jednoczesnej dbałości o walory językowe i stylistyczne, choć czasami złamane już przez język oryginału.

Tłumaczenia prawnicze są zatem sprawą dosyć skomplikowaną, tym ważniejsze jest powierzenie jej odpowiedniemu biuru tłumaczeń, które w profesjonalny i dokładny sposób zajmie się nim. Dzięki temu zyskamy gwarancję i pewność, że wszystkie tłumaczenia prawnicze jakie możemy zlecić zostaną wykonane dobrze i z zachowaniem wszelkich zasad jakich trzeba zachować wykonując tłumaczenia prawnicze w renomowanej firmie.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl