Program komputerowy cdn

comarch wmsKolejne nowości - tym razem w Comarch WMS!

Program CDN to program do zarządzania przedsiębiorstwem.
Skrót CDN pochodzi od angielskich słów “Compact Disc Novelty”.
Stanowi więc skutek marki ERP (ang. enterprise resource planning).
Daje on na skuteczne mienie i wydawanie zasobami przedsiębiorstwa. Gwarantuje on prawdziwszą współpracę poprzez robienie oraz wykorzystywanie danych.

 

Umożliwia to w wysokim stopniu optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa i lepsze nadzorowanie występujących w nim procesów.
Program cdn xl comarch jest dziś sprzedawany pod nazwą Comarch ERP XL również jest on oddany dla średnich oraz lekkich przedsiębiorstw. Dzisiaj istnieje on przyjmowany przez kilka tysięcy firm w całej Polsce.
Przekrój branżowy to przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe oraz poruszające się działalnością usługową/serwisową.
Wybrane firmy zatrudniające projekt to między innymi PPG, VOX, Kupiec, Kreistel czy mediaexpert.
Oprogramowanie Comarch oferowane jest poprzez sieć ponad 900 partnerów a w składzie firmowym online.

Program kupi na uzyskanie wymiernych korzyści, jakie potrafią stanowić kontrolowane. Największą poprawę funkcjonowania firmy zapisano w obszarach:
– czas niezbędny na studia raportów (87%)
– czas ewidencji dokumentów (48%)
– ilość obsługiwanych zamówień (42%)
– etap realizacji zamówień (36%)
– wydajność pracy działu księgowego (25%)
– wartość zapasów magazynowych (24%)
– wartość przeterminowanych należności (23%)
– wydajność pracy (18%)
– przychody ze sprzedaży (15%)

Program zezwala na formę i optymalizację procesów produkcyjnych poprzez:
– techniczne przygotowanie produkcji
– planowanie strategiczne
– harmonogramowanie operacyjne
– rejestracja produkcji
– rozliczenie zleceń

Program został te udostępniony w chmurze.
Łącząc wszystkie funkcjonalności dotychczasowego programu z dostępnością z dowolnego pomieszczenia na świecie i wysokim bezpieczeństwem przechowywanych danych.
Inne korzyści tej grupie sposobu to:
– start bez konieczności instalacji systemu
– brak potrzeb posiadania infrastruktury
– łatwa dostępność na pewnym komputerze z dostępem do Internetu
– większa elastyczność przy dodawaniu dodatkowych modułów.
– proste rozliczenie, za pomocą jednej stałej opłaty abonamentowej.

Program cdn xl comarch idzie na wysokie usprawnienie bycia firmy.