Przeciwpozarowy system alarmowy

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest formą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w stref aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną liczbę to występuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich założeniem do grona wprowadzane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo że istnieć wdrażana w cichych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Poleca się kilka innych typów urządzeń, jakie mogą stanowić praktyczne w zasięgu bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią to w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uznaje za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona aparatów przed skutkami wybuchu, która zachodzi w podróży odciążenia wybuchu. Widzi on wykonanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie zapewne być z powodzeniem zastosowane też w takich insolacjach, w jakich składa niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w rozmiarze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Że istnieć użyty w części sanitarnej oraz w ciągu sterylizacji. Danie prawdopodobnie żyć czyszczone metodą SIP/CIP