Przeciwpozarowy

oprawa t6

W przypadku pożaru najistotniejsza jest ruchliwa i zawodowa reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Czasem potrafi się ona nawet przyczynić do uratowania ludzkiego życia. Aby owa reakcja była jednak skuteczna, należy wiedzieć, w który sposób prowadzić a na co chodzi zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia przystąpimy w pomieszczeniu zamkniętym, a inaczej na otwartej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy mieć, że nasze miejsce manewru jest ograniczone, w kontakcie z ostatnim nie możemy dać sobie na zastosowanie wszystkich preparatów. Jednym z najefektywniejszych jest wolny wątpienia para wodna, jakiej tworzenie może w technika szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na powierzchniach otwartych, gdzie nie otrzyma ona dobrego stężenia, dzięki któremu możliwe jest zgaszenie pożaru. Chociaż w krótkich budynkach przyznaje się idealnie. Często podawana jest również na statkach, w miejsca, w których stosowane są gazy bądź kotłach wulkanicznych, gdzie niemożliwe jest zastosowanie wody. Podstawowym działaniem pary, który zapewnia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej wielką zaletą jest fakt, iż ten efekt wytwarzany jest znacznie szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Jest wtedy bardzo istotne, bo w pozycji, kiedy ogień rozszerzy się na wszelki dom, nie że on pozostać zgaszony samą parą. Niezbędne są to bardzo duże działania straży pożarnej, co składa się z ostatnim, iż straty spowodowane działaniem ognia będą najbardziej wysokie.