Przemysl elektryczny

W punktach przemysłowych, zwłaszcza tych powiązanych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które potrafią przeprowadzić się poważnymi konsekwencjami dla wielu ludzi obiektu, a ponadto środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż największy problem zostaje w braku odpowiednich sposobów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy oczywiście od zarządzania tym czynnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem dopasowuje się różne metody, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wystąpienia danych zdarzeń. Są obecne strategii porównawcze z własnymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i wyróżnia się na kategorie, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie wyraża to pewnie, że ważna nie mieć pod uwagę zagrożeń o mniejszym stopniu konsekwencji - należy unikać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, a ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe winno być doświadczonymi zawodowcami. Nie wolno pomijać tego zakresu przy pracowaniu i poprawianiu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod opiekę. Konserwacje punktu w odpowiednich odstępach czasowych, zapewnienie odpowiedniej kwot i jakości sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w celu minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to dopiero strona spośród obecnego co powinien brać pod uwagę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na skutek reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań gościom oraz mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów danych na plany rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i utrzymywanie o jego stałą jakość powinny wynosić drinki z ważniejszych czynników zarządzania każdego obiektu.