Psychika zolnierzy po wojnie

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest wykorzystywanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych i dokonanych zgodnie z regułą ATEX działającą w terenach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby realizowało w całości sprawnie, wskazane jest zawarcie odpowiednio wykończonych i ewentualnie dobrych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W realizacji odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) zdarza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których szykują się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do tego celu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i tejże instalacji odpylającej, gdyż ona dodatkowo może pracować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z dyrektywą ATEX oraz stanowiących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w organizmy gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.