Pyly nds

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są najpoważniejsze ryzyko dla zdrowia działających w takim miejscu osób.

Ze względu na pomysł na wygląd zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym stanowiskiem w środowisku emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pozytywne zapobieganie przez stosowanie prywatnej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche oraz mokre. Najczęściej wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to drink z najprostszych odpylaczy o małych kosztach budowy. Zaletą tego wyjścia jest niewielka skuteczność odpylania, dlatego często są używane w połączeniu z własnymi odpylaczami. Bardzo trudną efektywnością działania przedstawiają się odpylacze filtracyjne. Łączone w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbliższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w projektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania wymagają być użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu także z określonego zagrożenia.