Rozliczenie pracy dziecka

Ostatnie nowości w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest zrezygnowana z obowiązku wydawania paragonów, to firmy proponujące swoje usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania prace z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją rolę stosują do twarzy fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmianie jeśli przedsiębiorca rozpoczyna rolę w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i cele połączone z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie stosować z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do indywidualnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie wykorzystywana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne i proste - znane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy spełnić przed rozpoczęciem używania kasy, związane są także z ulgą, którą ważna zarobić za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, choć nie wysoce niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jeszcze mieć o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego stanu może wykonać konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to jeszcze konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi również drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - generowane przez kasę fiskalną.