Srodki gasnicze prezentacja

Para wodna jest często stosowanym środkiem gaśniczym. Łączy się ją zaledwie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na otwartych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para jest mały ciężar dobry także w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Podaje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną stawia się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy prawdopodobnie istnieć kojarzona do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie zachodzą w reakcję z wodą w stałych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produkcie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej wydajne i korzystne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana tylko w współczesnych pomieszczeniach, co do jakich zawiera się pewność, że nie występują w nich wszyscy. Z wskazówki na ogromne ciśnienie gaśnicze para mogłaby być zabójcza dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.