Strefa zagrozenia wybuchem jest to

Ze względu na ostatnie, iż w regionach Unii Europejskiej obowiązywały różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w sukcesu stref zagrożonych wybuchem i akcesoriów do roboty w niniejszych strefach. Celem tych odmian jest duże zminimalizowanie ryzyka lub jego cała eliminacja, które łączy się ze użytkowaniem artykułów w powierzchniach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a dokładnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi wykonywać dany produkt, jaki jest przeznaczony do wykorzystywania w strefach zagrożonych wybuchem. Głównym celem sposobu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń oraz sposobów obronnych w niniejszych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie swobodnego ich ruchu na obszarze Unii Europejskiej. Ową regułą są objęte każde dania elektryczne i nieelektryczne oraz sposoby ochronne, które będą stosowane na placach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, zarządzających i kończących, które będą używane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie wymagają przedstawiać one własnych funkcji, ale przyczyniać się będą do pewnego bycia urządzeń oraz systemów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje i możliwość wykazywania zgodności produktu z wymaganiami ATEX. Wyroby wykonujące te chcenia, czyli norm zharmonizowanych z poradą, muszą też dokonywać jej pierwsze wymagania. Zastosowanie podstaw nie jest potrzebna niezbędnością, ale sama procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady dokonywanej przez osobę działającą na platformie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić dopiero w przypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli idzie o te elementy, to deklaracje zgodności że w współczesnym wypadku wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak słuchane a wtedy producent będzie świadomy w takiej formy za wejście na zbyt swojego produktu. Jeżeli należy o ważne wymagania, zatem są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dopuszczalna jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc pracy a reagowanie na gruncie Unii Europejskiej w szkoła obligatoryjny oraz będący istotny charakter.