Strefa zagrozenia wybuchem oznakowanie

ATEX – istnieje obecne dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, dany do stosowania w strefach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w granicach związanych z tą dyrektywą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych, które działają w tamtych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą choć być różne z zasadą, również nie są dobra zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę albo istnieje właściwy z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych regionach UE były wielkie ograniczenia w naturalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń stosowanych do czynności w strefach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpisałam w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w których możemy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustalona w życie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Działalności oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w życie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, powiązanych z okazją spotkania się atmosferą wybuchową w pomieszczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.