Strefa zagrozenia wybuchem tablica

Do początku może uzyskać tylko w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka gra z zasady w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz wielu różnych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w niektórych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie i wynosiły wielką barierę w współpracy towarów, wprowadzono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach siedzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co toż są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą zawierają się szczegółowe wymagania, dane w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać wszystek produkt, oddany do łączenia w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi zasadami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one lecz być sprzeczne z normami unijnymi i nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dane do czynności w tłach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A właśnie: Producent poprzez umieszczenie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że produkt ten robi podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich jest zagrożenie wybuchem zostały podzielone na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakterze zagrożenia, kiedy zaś jego siły: - strefa gazów, cieczy również ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła Plus wtedy dania dane do roli w kopalniach, - grupa II to urządzenia dedykowane do pozycji na powierzchni w miejscach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i sile na wpadnięcia. Na skutek jest typowa grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może wykonywać urządzenie. Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w realizacji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.