Swobodny przeplyw towarow ue

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty dopuszczone do gruntu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jedyne z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawie Ministra Gospodarki w kwestii minimalnych wymagań dla urządzeń oraz układów ochronnych danych do gruncie w strefach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w rodzaj szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i procedury, jakie potrzebuje spełniać artykuł w relacje od środowiska w którym będzie on wykorzystywany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi i spełniać wytyczne czerpiące z nowych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim stosowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich istnienia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być szybko zwolniony z sektorze. Wykonywa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z poradą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.