System informatyczny a teleinformatyczny

Poprzez wciąż rodzącą się globalizację, a też towarzyszącą jej internacjonalizację wszelkich elementów bycia społecznego, dociera do sprawy dostosowywania poszczególnych artykułów do naszych rynków, na których uważają one być dostarczane. Realizacje te wykorzystywane są w niemal wszystkich dziedzinach, oraz w szczególności w przemyśle i segmencie informatycznym. W sukcesu wielu wytworów technologicznych, wspomniane dostosowywanie buduje się na lokalizacji oprogramowania.

Stanowi to zestaw czynności, jaki posiada za zadanie zaadaptować dany artykuł do specyfiki danego rynku. Przede każdym buduje się ona na przygotowaniu tak zwanej lokalnej wersji oprogramowania poprzez przetłumaczenie wszystkich zwrotów, a także skonstruowaniu odrębnej dokumentacji, idealnej dla niektórego kraju. Często, obok zwykłych procesów translatorskich, pojawia się potrzeba wprowadzenia odrębnych systemów: metrycznego oraz dotyczącego datowania, jakie będą razem z podstawowymi zasadami danego rynku. Proces, który często określany jest symbolem L10n, odnosi się także do zrobienia odrębnej wersji strony internetowej konkretnej usługi, tak żebym włączyć jej dostępność o obywateli nowych państw. Stanowią to pracy bardzo potrzebne, głównie w toku tworzenia się danej marki na tamte rynki. Aby zostały one zawsze dokonane w forma rzetelny i zdrowy, muszą uwzględniać szereg czynników dotyczących między innymi poszczególnych zwrotów, wykorzystywanych w danym terenu, i nawet wybranych dialektów. Odpowiednio przeprowadzone metody nie tylko zwiększą dostępność usługi, ale też będą wykonywać sprzyjająco na wygląd danego przedsiębiorstwa.