System mrp wikipedia

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest zbiorem procesów ludziach do wyznaczania zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do których włącza się surowce, komponenty i materiały. Ma on za zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych produktów oraz zaplanować terminarz dostaw w taki metoda, aby przewidzieć obracający się popyt na zbycie. MRP zwykle jest wzmacniany przez dobre systemy informatyczne.

http://www.comarch-polkas.pl/2018/08/24/erp-sluzbie-zoptymalizowania-produkcji/

Nadrzędnym celem systemu MRP jest zmniejszenie nakładów finansowych na produkcję w konkretnym przedsiębiorstwie czy firmie. Znajduje się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Daje się bowiem do MRP informacje o ułożonej w najkrótszym czasie czasu pracy albo zamówieniach na produkty już gotowe. Na racji tych wiedz system rozplanowuje produkcję poszczególnych składników i transport towarów i podzespołów. System pozyskuje znane z trzech głównych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Efektem pracy MRP jest dokładnie rozpisany plan sztuce i cel zamówień. Planowanie to ważna dokonać zarówno wprzód, kiedy i wstecz. System określa orientacyjny czas produkcji a czas dostawy. W zysku funkcjonowania MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu produkcji oraz wzrost opłacalności.
Do głównych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, dobre wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne określenie czasu dostawy półproduktów i środków, obliczenie kosztów produkcji, opieka i monitoring etapów realizacji oraz duże działanie na wszelki będące w punkcie zmiany.
Zanim dużą popularność zdobył system MRP na placu do prowadzenia zapasami stosowano różne metody np EQQ i ROP/ROQ. Właśnie w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Planowania potrzeb materiałowych (w skrócie MRP). Jako ważna wdrożyła go u siebie firma Black&Decker. Technika ta wykazała się bardzo owocna i estetyczna, stąd już 10 lat później szła z przeznaczeniem w prawie 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 istniałoby wówczas teraz około 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest zgodna kontrola procesu produkcyjnego firmy realizujących w gronu produkcyjnym. Na platformie zamówień klientów pokazuje on w której ilości należy wytworzyć produkt końcowy.