System odpylania

Dust collectors, czyli odpylacze przemysłowe wykorzystywane są w projektu polepszenia jakości powietrza uwalnianego w sukcesu procesów przemysłowych. Odpylanie zachodzi poprzez zbieranie pyłu również innych nieczystości z powietrza. Separacja nanocząstek jest sztandarowa w projekcie zredukowania emisji pyłów.

Odpylacze są odpowiednio zaprojektowane, żeby sprostać wyzwaniu, jakim jest ograniczenie rozległych chmur pyłu. Odpylacze wykonują się z wentylatora, filtru pyłowego, systemu czyszczącego, filtr oraz pojemnika na filtr czy z planu usuwającego pył. Wyróżniamy cztery rodzaje odpylaczy przemysłowych: separatory inercyjne, separatory mokre, separatory elektrostatyczne oraz separatory filtracyjne.

a) Separatory inercyjne oddzielają pyły od gazów, dzięki kombinacji siły odśrodkowej, grawitacyjnej oraz inercjalnej.
b) Odpylacze przemysłowe, które używają do odpylania ciecz, to separatory mokre. W tym przykładzie ciecz przekłada się z gazem, który powoduje cząsteczki pyłu. Skuteczność usuwania miału w współczesnej technologii jest dużo szeroka. Jest kilka sposobów separatorów mokrych, a każde łączą wspólne ważne cechy – zwilżanie gazów, kontakt gazu z cieczą oraz oddzielenie gazu od cieczy poprzez powstające aglomeraty. Kiedy aglomeraty zatrzymują się większe, osiadają w kolektorze.
c) Separatory elektrostatyczne mają z chęci elektrostatycznych, aby oddzielić cząsteczki pyłów od gazu. Można je wydać na separatory typu EBS (koronujące) oraz płytkowe. Separatory koronujące poświęcone są do suchego rozdzielania materiałów, które kłócą się właściwościami elektrycznymi. Z zmian separator płytkowy poświęcony jest do cięcia wszystkich typów materiału mineralnego zgodnie z ich częściami elektrostatycznymi.
d) Separatory filtracyjne to narzędzia, dzięki którym cząsteczki podczas transportu zatrzymywane są za pośrednictwem sił adhezji.

Obecnie separatory filtracyjne często zastępują separatory elektrostatyczne. Kluczowe są metody monitorowania, separacja cząstek drobnych oraz ultradrobnych. W kontraktu z ostatnim ma się na zaawansowany rozwój technologii wykrywania materii zanieczyszczonej. Nowoczesne strategii oczyszczania gazów, a dodatkowo wdrażanie innowacji z pewnością przyczynia się do poprawienia się jakości powietrza.