Technologia gastronomiczna definicja

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego stanowiska jest dokumentem, którego głównym planem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w zasięgu systemów ochronnych i urządzeń, które użytkowane są w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a jeszcze sposoby wykazywania zgód z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa. Kluczową osobę w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współpracy z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z dyrektywą, jeżeli efekt jest zbieżny z wartością to myśli się jego spójność z prawdziwymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych stosowanych w powierzchniach zagrożonych wybuchem znajdują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zaleceniami producent musi mieć o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez urządzenia i układy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i systemy ochronne winnym stanowić oczywiście skonstruowane, by jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić budowane ze nauką wiedzy technicznej. I stronie oraz podzespoły urządzeń muszą iść stabilnie i zgodnie z instrukcją producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno mieć oznakowanie CE. Materiały stosowane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi i pogodą nie mogą być żadne reakcje, jakie mogłyby wywołać potencjalny wybuch. Urządzenia i systemy ochronne nie mogą doprowadzić zranienia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w końcu ich postępowania nie powstaną zbyt duże temperatury i promieniowanie. Nie umieją liczyć zagrożeń elektrycznych dodatkowo nie mogą powodować sytuacji niebezpiecznych.