Tlumaczenie symultaniczne angielski

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest samotnym z rodzajów tłumaczenia ustnego i dokonuje się po wyjściu wypowiedzi mówcy. Tłumacz wybiera się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego oceny a po jego wykonaniu występuje ją w sum w innym języku. Często używa z uprzednio sporządzonych notatek w trakcie przemówienia. Na obecną chwilę tłumaczenie konsekutywne dużym stopniu zastępuje się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego daje się do selekcji tylko najważniejszych informacji i dania komunikatu. (angielskie „interpreter” uznaje się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne używa się gównie przy niewielkiej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane zarówno w przypadku gdy sprawca nie jest szanse zapewnienia odpowiedniego sprzętu koniecznego do tłumaczenia symultanicznego. Sprowadza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi albo nawet zdanie po zdaniu tak by jak właśnie oddać treść wypowiedzi. Stanowi ostatnie szybko jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne dzieli się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej luźniejszych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, ponieważ są one kilka groźne dla kliencie, który jest zmuszony czekać kilka chwili na szkolenie. Tłumaczenie konsekutywne jest ciężką pracą chcąca od tłumacza odpowiedniego wykonania i wspaniałej znajomości języka. Znacznie dużo opracowany i pokazany określaj jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Określaj nie jest terminu na zastanawianie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy firmy. Aby zachować odpowiednią jakość tłumaczenia przed przystawieniem do pracy tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące problemu i nauki tłumaczenia. Potrafią obecne żyć teksty wystąpień czy prezentacje.