Tlumaczenie symultaniczne jaka umowa

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest pewnym z sposobów tłumaczenia ustnego i odbywa się po ukończeniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz wybiera się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego uwag oraz po jego dokonaniu daje ją w sumy w drugim języku. Często sięga z uprzednio sporządzonych informacji w trakcie przemówienia. Na ważną chwilę tłumaczenie konsekutywne znacznym stopniu zmienia się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego odnosi się do selekcji ale najważniejszych wiedz i przekazania komunikatu. (angielskie „interpreter” uznaje się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne wykorzystuje się gównie przy minimalnej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane więcej w przypadku gdy autor nie ma nadzieje zapewnienia dobrego sprzętu potrzebnego do tłumaczenia symultanicznego. Daje się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi czy nawet zdanie po zdaniu tak żeby jak właśnie oddać treść wypowiedzi. Stanowi wtedy szybko jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne dzieli się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej luźniejszych spotkaniach wykonywa się tłumaczenia liasion, skoro są one kilka bolesne dla klienta, który jest zmuszony czekać kilka minut na tłumaczenie. Tłumaczenie konsekutywne jest dużą pracą wymagająca od tłumacza odpowiedniego przygotowania i pięknej nauki języka. Znacznie dokładnie zorganizowany i przygotowany określaj jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Tłumacz nie ma okresu na myślenie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy nazwy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do pracy tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące problemu i dziedziny tłumaczenia. Mogą obecne być teksty wystąpień czy prezentacje.