Uziemienie robocze stacji transformatorowej

Uziemienie to jedyna dobra metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest ostatnie przewód składający się z przewodnika, jakim jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

gazowe systemy gaśniczeGazowe systemy gaśnicze

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią i w finału tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji doprowadzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie komponuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są inne sposoby uziemień. Do ważnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, skuteczne i ochronne.

W całości uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i są do przyłączania odgromowych przewodów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i ułatwiają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w kierunkach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na indywidualną konstrukcję różni się na swoje, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego budowa determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić zrobione precyzyjnie i realizować oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym celu przyjmuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne odpowiedzialny być dodawane z użyciem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego systemu ważna jest wiedza i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające właśnie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości mechanicznej także mogą ulec uszkodzeniu.